Inne linki:

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zawarte na stronie informacje mają na celu ułatwienie sporządzenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Proszę przeczytać je uważnie przed wypełnieniem formularza, a następnie sięgać do nich podczas wypełniania każdej kolejnej jego części.Wypełniony formularz będzie stanowić skargę do Trybunału na podstawie art. 34 Konwencji (skarga indywidualna). Będzie on dla Trybunału podstawą do zbadania sprawy. Dlatego też tak ważne jest wypełnienie go wyczerpująco i dokładnie, nawet jeśli oznacza to konieczność powtórzenia informacji, które zostały przekazane Kancelarii Trybunału w poprzedniej korespondencji. Formularz złożony jest z ośmiu części. Każdą z nich należy wypełnić w taki sposób, aby skarga zawierała wszystkie informacje wymagane na podstawie Regulaminu Trybunału. Na tej stronie znajdują się informacje wyjaśniające do każdej z części formularza.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - CVRIA. Zawarte na stronie informacje mają na celu ułatwienie sporządzenia pism kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczne Instrukcje odnoszące się do skarg bezpośrednich i odwołań. 

Karta Praw Pacjenta - uwagi oraz opisy zawarte na stronie poświęcamy omówieniu drogi sądowego postępowania cywilnego. Z doświadczeń wynika, że pierwszym odruchem poszkodowanych pacjentów i ich rodzin jest chęć ukarania lekarza odpowiedzialnego za pogorszenie ich stanu zdrowia. Jednakże praktyka wskazuje, iż z upływem czasu najważniejszym problemem staje się dla nich sfinansowanie dalszego leczenia oraz zapewnienie godziwych warunków życia, które minimalizowałyby skutki doznanego nieszczęścia. Jednak powrót do zdrowia dla wielu ofiar błędów medycznych - jeśli nawet możliwy z medycznego punktu widzenia - jest często niemożliwy z powodów finansowych. Wytoczenie sprawy cywilnej jest zazwyczaj jedyną drogą dla uzyskania pieniędzy na dalsze leczenie, jeśli sąd uzna racje poszkodowanego pacjenta za uzasadnione. Należy ostrzec osobę podejmującą się takiego procesu, że może spotkać się z krzywdzącymi oskarżeniami o chęć "zarobienia" cudzym kosztem na własnym nieszczęściu.

Sprawy Rodzinne - uwagi oraz opisy zawarte na stronie poświęcamy omówieniu drogi postępowania w sprawach rodzinnych. 

Unia Europejska – powstała 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht. Gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich (dwudziestu siedmiu od 1 stycznia 2007r.), będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Jest unikatową formą tego typu na świecie mającą 30% udział w światowym PKB. Stanowi przypadek sui generis (szczególnego rodzaju) w stosunkach międzynarodowych, jest tworem, który nigdy wcześniej nie istniał w historii powszechnej i był nieznany historii stosunków międzynarodowych. Jest kombinacją struktur ponadnarodowych (ponadpaństwowych, uwspólnotowionych) oraz międzyrządowych (międzynarodowych). Posiada cechy zarówno organizacji międzynarodowej, jak i konfederacji czy nawet państwa federalnego. Wśród teoretyków prawa, politologii i stosunków międzynarodowych trwa spór za co dokładnie można uznać Unię. Federaliści doszukują się w niej państwa. Zwolennicy teorii Europy Państw (Ojczyzn) wykazują, że jest to tylko współpraca między państwami. Ścierają się zarówno odrębne wizje poszczególnych państw członkowskich jak i doktryn politycznych.

Obserwatorium Legislacyjne - pozwala na bieżąco śledzić etapy prac parlamentarnych i obserwować przebieg procesu legislacyjnego w Parlamencie Europejskim. Wszystkie projekty nowego prawa UE oraz propozycje nielegislacyjne posiadają odrębne zakładki (fiszki), na których znajdują się szczegółowe informacje. Każda zakładka zawiera odnośniki do dokumentów, nazwiska sprawozdawców i nazwy odpowiedzialnych komisji, pełny tytuł i sygnatury pozwalające na wyszukiwanie w innych unijnych bazach danych. Dodatkowo, w Obserwatorium Legislacyjnym można się dowiedzieć, jakiej procedurze legislacyjnej podlega dany dokument (współdecyzja, konsultacja itp.) oraz na jakim stadium procedura znajduje się obecnie (drugie czytanie, przyjęcie wspólnego stanowiska z Radą itp.) Każda zakładka zaopatrzona jest dodatkowo w zwięzły opis przeglądanego projektu. Zazwyczaj zawiera on skrócone uzasadnienie, które Komisja Europejska przedstawia przedkładając projekt nowego prawa. Gdy mamy do czynienia z projektem szczególnie "trudnym legislacyjnie", kiedy na przykład Parlament i Rada spierają się co do ostatniego kształtu tekstu prawnego, w zakładce znajdą się informacje na temat najbardziej kontrowersyjnych poprawek. Obserwatorium Legislacyjne, dzięki przyjaznemu mechanizmowi wyszukiwania pozwala użytkownikowi dotrzeć do żądanej zakładki poprzez nazwisko sprawozdawcy, słowo w tytule dokumentu, numer procedury albo przeszukiwać bazę danych pod kątem tematycznym.

EUR-LEX - akty prawne Unii Europejskiej.
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności Jacka Kurskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej (PRENUMERATA WWW.KURSKI.NET) i kliknij na pole "Submit". Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.kurski.eu będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną. Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności Jacka Kurskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.kurski.net zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Szukaj artykułu lub tekstu (wpisz szukaną frazę lub wyraz):