Inne linki:

Skarga do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka - zawarte na stronie informacje mają na celu ułatwienie sporządzenia skargi do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Proszę przeczytać je uważnie przed wypełnieniem formularza, a następnie sięgać do nich podczas wypełniania każdej kolejnej jego części.Wypełniony formularz będzie stanowić skargę do Trybunału na podstawie art. 34 Konwencji (skarga indywidualna). Będzie on dla Trybunału podstawą do zbadania sprawy. Dlatego też tak ważne jest wypełnienie go wyczerpująco i dokładnie, nawet jeśli oznacza to konieczność powtórzenia informacji, które zostały przekazane Kancelarii Trybunału w poprzedniej korespondencji. Formularz złożony jest z ośmiu części. Każdą z nich należy wypełnić w taki sposób, aby skarga zawierała wszystkie informacje wymagane na podstawie Regulaminu Trybunału. Na tej stronie znajdują się informacje wyjaśniające do każdej z części formularza.

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej - CVRIA. Zawarte na stronie informacje mają na celu ułatwienie sporządzenia pism kierowanych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Praktyczne Instrukcje odnoszące się do skarg bezpośrednich i odwołań. 

Karta Praw Pacjenta - uwagi oraz opisy zawarte na stronie poświęcamy omówieniu drogi sądowego postępowania cywilnego. Z doświadczeń wynika, że pierwszym odruchem poszkodowanych pacjentów i ich rodzin jest chęć ukarania lekarza odpowiedzialnego za pogorszenie ich stanu zdrowia. Jednakże praktyka wskazuje, iż z upływem czasu najważniejszym problemem staje się dla nich sfinansowanie dalszego leczenia oraz zapewnienie godziwych warunków życia, które minimalizowałyby skutki doznanego nieszczęścia. Jednak powrót do zdrowia dla wielu ofiar błędów medycznych - jeśli nawet możliwy z medycznego punktu widzenia - jest często niemożliwy z powodów finansowych. Wytoczenie sprawy cywilnej jest zazwyczaj jedyną drogą dla uzyskania pieniędzy na dalsze leczenie, jeśli sąd uzna racje poszkodowanego pacjenta za uzasadnione. Należy ostrzec osobę podejmującą się takiego procesu, że może spotkać się z krzywdzącymi oskarżeniami o chęć "zarobienia" cudzym kosztem na własnym nieszczęściu.

Sprawy Rodzinne - uwagi oraz opisy zawarte na stronie poświęcamy omówieniu drogi postępowania w sprawach rodzinnych. 

Unia Europejska – powstała 1 listopada 1993 na mocy Traktatu z Maastricht. Gospodarczo-polityczny związek demokratycznych krajów europejskich (dwudziestu siedmiu od 1 stycznia 2007r.), będący efektem wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej zapoczątkowanej po drugiej wojnie światowej. Jest unikatową formą tego typu na świecie mającą 30% udział w światowym PKB. Stanowi przypadek sui generis (szczególnego rodzaju) w stosunkach międzynarodowych, jest tworem, który nigdy wcześniej nie istniał w historii powszechnej i był nieznany historii stosunków międzynarodowych. Jest kombinacją struktur ponadnarodowych (ponadpaństwowych, uwspólnotowionych) oraz międzyrządowych (międzynarodowych). Posiada cechy zarówno organizacji międzynarodowej, jak i konfederacji czy nawet państwa federalnego. Wśród teoretyków prawa, politologii i stosunków międzynarodowych trwa spór za co dokładnie można uznać Unię. Federaliści doszukują się w niej państwa. Zwolennicy teorii Europy Państw (Ojczyzn) wykazują, że jest to tylko współpraca między państwami. Ścierają się zarówno odrębne wizje poszczególnych państw członkowskich jak i doktryn politycznych.

Obserwatorium Legislacyjne - pozwala na bieżąco śledzić etapy prac parlamentarnych i obserwować przebieg procesu legislacyjnego w Parlamencie Europejskim. Wszystkie projekty nowego prawa UE oraz propozycje nielegislacyjne posiadają odrębne zakładki (fiszki), na których znajdują się szczegółowe informacje. Każda zakładka zawiera odnośniki do dokumentów, nazwiska sprawozdawców i nazwy odpowiedzialnych komisji, pełny tytuł i sygnatury pozwalające na wyszukiwanie w innych unijnych bazach danych. Dodatkowo, w Obserwatorium Legislacyjnym można się dowiedzieć, jakiej procedurze legislacyjnej podlega dany dokument (współdecyzja, konsultacja itp.) oraz na jakim stadium procedura znajduje się obecnie (drugie czytanie, przyjęcie wspólnego stanowiska z Radą itp.) Każda zakładka zaopatrzona jest dodatkowo w zwięzły opis przeglądanego projektu. Zazwyczaj zawiera on skrócone uzasadnienie, które Komisja Europejska przedstawia przedkładając projekt nowego prawa. Gdy mamy do czynienia z projektem szczególnie "trudnym legislacyjnie", kiedy na przykład Parlament i Rada spierają się co do ostatniego kształtu tekstu prawnego, w zakładce znajdą się informacje na temat najbardziej kontrowersyjnych poprawek. Obserwatorium Legislacyjne, dzięki przyjaznemu mechanizmowi wyszukiwania pozwala użytkownikowi dotrzeć do żądanej zakładki poprzez nazwisko sprawozdawcy, słowo w tytule dokumentu, numer procedury albo przeszukiwać bazę danych pod kątem tematycznym.

EUR-LEX - akty prawne Unii Europejskiej.

KONTAKT

BIOGRAFIA

Jacek Olgierd Kurski 
urodzony 22 lutego 1966 roku.

Ukończył studia wyższe na Wydziale Ekonomii UG w zakresie handlu zagranicznego. Pracował w telewizji, publikował artykuły w prasie niezależnej, prawicowej, m.in. w "Tygodniku Solidarność".

Syn Anny Kurskiej, działaczki NSZZ "Solidarność" i byłej senator, brat Jarosława Kurskiego, dziennikarza "Gazety Wyborczej".
Pod koniec lat 80. wstąpił do NSZZ "Solidarność". Na początku lat 90. współpracował z Porozumieniem Centrum, na czele którego stał Jarosław Kaczyński. W 1993 roku podczas wyborów parlamentarnych brał udział w kampanii wyborczej Porozumienia Centrum. 

W styczniu 1993 roku opublikował napisaną wspólnie z Piotrem Semką książkę „Lewy czerwcowy”, będącą zapisem wywiadów z politykami związanymi z rządem Jana Olszewskiego na temat kulisów odwołania gabinetu w czerwcu 1992 roku. Rok później zrealizował film „Nocna zmiana” poświęcony tej samej tematyce. 
Od połowy lat 90. współpracował z Janem Olszewskim, przystępując do tworzonego przez byłego premiera Ruchu Odbudowy Polski. 

Brał udział w kampanii prezydenckiej w wyborach w 1995 roku, następnie pełnił funkcję rzecznika prasowego ROP. Opowiadał się za współpracą z Akcją Wyborczą Solidarność, jednocześnie krytykował jej zbliżenie do Unii Wolności. Po wyborach w 1997 roku przystąpił do Zjednoczenia Chrześcijańsko-Narodowego. W 1998 roku uzyskał mandat radnego sejmiku pomorskiego. W latach 1998–2001 pełnił funkcję wicemarszałka województwa pomorskiego. W 2002 roku został ponownie wybrany do sejmiku, obejmując funkcję jego wiceprzewodniczącego. 


W wyborach parlamentarnych w 2005 roku został wybrany posłem na Sejm RP V kadencji

Brał udział w kampanii wyborczej Lecha Kaczyńskiego w trakcie wyborów prezydenckich 2005 roku. Organizował m.in. konwencję PiS, zmienił też logo ugrupowania. 

W wyborach parlamentarnych w 2007 roku, Jacek Kurski po raz drugi uzyskał mandat poselski - zostając posłem na Sejm RP VI kadencji

W 2009 roku został wybrany Posłem do Parlamentu Europejskiego (VII kadencji, 2009-2014). Brał udział w pracach Komisji Rozwoju Regionalnego, Komisji Rynku Wewnętrznego i Ochrony Konsumentów, Delegacji do komisji współpracy parlamentarnej UE-Rosja, Delegacji do spraw stosunków z Japonią, Delegacji do Wspólnego Zgromadzenia Parlamentarnego AKP-UE. 

Jacek Kurski był współzałożycielem Solidarnej Polski24 marca 2012 Kongres Założycielski Solidarnej Polski wybrał Jacka Kurskiego na wiceprezesa partii Solidarna Polska.

W 2014 roku Jacek Kurski opowiadając się za projektem Zjednoczenia Prawicy stał się politykiem niezależnym. 

Notka informacyjna.
- Jacek Kurski - polski dziennikarz i polityk. 
- Magister ekonomii, ukończył handel zagraniczny na UG. 
- Dziennikarz prasy podziemnej Solidarności (1982-1989).
- Dziennikarz TVP, BBC, (1990-1995). 
- Rzecznik prasowy ROP (1995-1997). 
- Wiceprezes ZChN (1998-2001). 
- Wicemarszałek województwa pomorskiego (1998-2001). 
- Prezes sekcji piłkarskiej Lechia Gdańsk (1998-2002).
- Członek Prawa i Sprawiedliwości (2001-2002, 2004-2011. Dnia 18.11.2011 usunięty z PiS za próbę naprawy partii). 
- Prezes Gdańskiego Zarządu Okręgowego PiS (2004-2009).
- Prezes Gdańskiej Rady Regionalnej PiS (2004-2010).
- Członek Rady Politycznej PiS (kadencja 2006-2010, 2010-2014. Dnia 18.11.2011 usunięty z PiS za próbę naprawy partii).
- Członek Komitetu Politycznego PiS (kadencja 2011-2014. Dnia 18.11.2011 usunięty z PiS za próbę naprawy partii)
- Delegat na II i III Kongres PiS (Kongres I 2006-2010, II 2010-2014. Dnia 18.11.2011 usunięty z PiS za próbę naprawy partii).
- W latach 2005–2009 poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej V i VI kadencji.
- Poseł do Parlamentu Europejskiego (kadencja 2009-2014).
- Członek Klubu Parlamentarnego Solidarna Polska (od 19.11.2011 do 2014).
- Współzałożyciel Solidarnej Polski.
- Wiceprezes Solidarnej Polski (od 24.03.2012 do 2014).
- od 2015 do 07 stycznia 2016 podsekretarz stanu w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
- od 08 stycznia 2016 prezes zarządu Telewizji Polskiej.

Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności Jacka Kurskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej (PRENUMERATA WWW.KURSKI.NET) i kliknij na pole "Submit". Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.kurski.eu będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną. Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności Jacka Kurskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.kurski.net zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Szukaj artykułu lub tekstu (wpisz szukaną frazę lub wyraz):