Solidarna Polska żąda referendum w sprawie euro i paktu fiskalnego.

Polacy mają prawo do decydowania w sprawach, które dotyczą bezpośrednio bezpieczeństwa ich oszczędności i całej gospodarki. Zarówno przyjęcie euro jak i uczestniczenie Polski w tak zwanym „pakcie fiskalnym” będzie miało istotne konsekwencje dla każdej polskiej rodziny. Dlatego też, decyzje w tych sprawach powinny zapadać wyłącznie po uzyskaniu zgody wyrażonej przez Naród w referendum. Posłowie Solidarnej Polski zapowiedzieli złożenie projektu uchwały do laski marszałkowskiej. Uchwała zawiera apel o podjęcie decyzji w drodze referendum ogólnokrajowego. Także podpisanie umowy określanej jako „pakt fiskalny” powinno mieć miejsce dopiero po wyrażeniu swojej opinii przez społeczeństwo w referendum. Projekt uchwały podkreśla, że wprowadzenie Polski do strefy euro może mieć znaczny wpływ na funkcjonowanie polskich rodzin. Decyzja w sprawie tak wiążącej i ważnej dla całego państwa powinna zapaść po wyrażeniu opinii przez społeczeństwo w drodze referendum ogólnokrajowego. Ponadto, projekt wskazuje na dwa przykłady państw, które zdecydowały o nieprzystępowaniu do strefy euro – Danii, która uzyskała klauzulę opt-out oraz Szwecji, która nie weszła do ERM II - w 2003 roku większość Szwedów zagłosowała przeciw przyjęciu euro. W uchwale zostało zaznaczone także, że przyjęcie euro w innych krajach doprowadziło do wzrostu cen, a to w znacznej mierze przyczyniło się do zubożenia społeczeństwa - przyjęcie euro przez Polskę w obecnej sytuacji i warunkach również miałoby niekorzystne konsekwencje.
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności Jacka Kurskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej (PRENUMERATA WWW.KURSKI.NET) i kliknij na pole "Submit". Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.kurski.eu będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną. Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności Jacka Kurskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.kurski.net zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Szukaj artykułu lub tekstu (wpisz szukaną frazę lub wyraz):