Tusk staje na czele frontu walki z systemem Tuska - powiedział Jacek Kurski na sobotniej konferencji prasowej w Sejmie (2012.10.27).

Europoseł Solidarnej Polski Jacek Kurski ocenił, że w tym przypadku nie mamy do czynienia z biernością premiera, a z jego "szczególnego rodzaju nadaktywnością". - To znaczy picem, pijarem, socjotechniką, zastępującą realne działania - powiedział Jacek Kurski. Jego zdaniem Donald Tusk był w pierwszym szeregu oburzenia, ale nie zdawał sobie sprawy, że występował przeciwko systemowi, który sam stworzył. - Donald Tusk staje dziś na czele frontu walki z systemem Donalda Tuska, bo to jest reguła rządów PO, że bezkarny chodził pan Marcin P. i Amber Gold, że bezkarni wychodzą gangsterzy z Pruszkowa (...), natomiast państwo dopada niewinne czy w zasadzie niewinne ofiary - mówił Jacek Kurski. Zatrzymanie przez policję matki z Opola, wskutek czego jej dzieci trafiły do pogotowia opiekuńczego, to nadużycie i niegodziwość - uważają politycy Solidarnej Polski. Ich zdaniem premier powinien podjąć w tej sprawie konkretne działania. Źródło informacji: www.fakty.interia.pl.
Polska jest dziś karykaturą państwa prawa. Marcin P. z gigantycznymi długami wobec Urzędu Skarbowego 3 lata na wolności – matka samotnie wychowująca dziecko za 2 tys. zł od razu do aresztu. W nocy z 25/26 października 2012 roku miało miejsce skandaliczne zdarzenie. Policja aresztowała matkę samotnie wychowującą dwójkę dzieci tylko dlatego, że kobieta pomyliła wystawienie faktury z rachunkiem. W kraju, w którym Marcin P. mimo kilkadziesiąt razy większych zaległości wobec Urzędu Skarbowego przez 3 lata wiedzie dostatnie życie na wolności, z aresztu zwalniani są członkowie gangu pruszkowskiego, kobieta - samotna matka, z powodu 2 tysięcy zaległości wobec Urzędu Skarbowego trafia do aresztu. Nie ma zgody Solidarnej Polski na taką społeczną niesprawiedliwość. Wobec postępującej pauperyzacji polskiego społeczeństwa bieda nie może stanowić podstawy do osadzania ludzi w areszcie. Sędzia przed zastosowaniem kary pozbawienia wolności mógł skorzystać z szeregu środków zastępczych. Kodeks karny skarbowy przewiduje, w przypadku bezskuteczności egzekwowania grzywny, zamianę kary grzywny na prace społecznie użyteczne. Z kolei Kodeks karny wykonawczy daje sędziemu szansę rozłożenia kary grzywny na raty. Dodatkowo przepisy, w przypadku gdy skazany z przyczyn od siebie niezależnych nie może wykonać kary grzywny, dają możliwość umorzenia tej kary w części, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach nawet w całości. Sąd dysponował szeregiem środków, aby nie dopuścić do tak drastycznej sytuacji, jak aresztowanie matki na oczach jej malutkich dzieci, jednak z tych środków nie skorzystał. Solidarna Polska przygotowała wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziego, który podjął decyzję o aresztowaniu matki, będzie również domagać się przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego wobec policjantów, którzy mieli zachowywać się nagannie podczas aresztowania matki. Ponadto Solidarna Polska złożyła wniosek o pilne zwołanie sejmowej Komisji Spraw Wewnętrznych i Administracji celem podjęcia refleksji nad tym, jak działa polskie państwo w kontekście skandalicznego zajścia z niepotrzebnym aresztowaniem matki samotnie wychowującej dzieci. Sprawy nie odpuścimy – sędzia, który z obowiązku myślenia uczynił sobie żarty musi zostać przykładnie ukarany i napiętnowany. To funkcjonariusz publiczny, którego praca podlega takiej samej ocenie jak polityków. Nazwisko tego sędziego powinno być natychmiast opublikowane.
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności Jacka Kurskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej (PRENUMERATA WWW.KURSKI.NET) i kliknij na pole "Submit". Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.kurski.eu będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną. Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności Jacka Kurskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.kurski.net zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Szukaj artykułu lub tekstu (wpisz szukaną frazę lub wyraz):