Konkurs - Promuj Warszawę w Unii Europejskiej. Konkurs trwa do 11 listopada 2013.

Szanowni Państwo, pod patronatem Jacka Kurskiego, Posła do Parlamentu Europejskiego, został ogłoszony konkurs skierowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych i studentów z terenu Warszawy. Konkurs polega na ułożeniu krótkiego (do 140 znaków) hasła reklamującego Warszawę w Unii Europejskiej. Z pośród nadesłanych haseł zostanie wybranych 40 najlepszych, których autorzy zostaną nagrodzeni wycieczką do Brukseli - mamy 40 takich miejsc! Najlepsze hasło ze wszystkich przesłanych zostanie dodatkowo nagrodzone iPad-em. Hasła należy przesyłać na Emaila NaszaWawa@gmail.com albo na twitter.com/KurskiKonkurs. Kontakt z koordynatorem konkursu: Paweł Gajewski tel. +48-502140616. Powodzenia! Kliknij tutaj i zobacz regulamin konkursu.

REGULAMIN KONKURSU
„PROMUJ WARSZAWĘ W UNII EUROPEJSKIEJ”
pod Patronatem posła do Parlamentu Europejskiego Jacka Kurskiego
§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „PROMUJ WARSZAWĘ W UNII EUROPEJSKIEJ” i jest zwany dalej: "Konkursem".
2. Organizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie „Nasza Warszawa” .
3. Fundatorem Nagród jest poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Kurski.
4. Konkurs został ogłoszony w dniu 18.10.2013r. i zakończy się 11.11.2013r.

§ 2
WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
1. Uczestnikiem Konkursu może zostać osoba która złoży zgłoszenie o wzięciu udziału wraz z hasłem Konkursowym na wyznaczonym przez organizatorów adres poczty e-mail.
2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest spełnienie następującego warunku:
a) wiek 17-25 lat oraz posiadanie statusu ucznia szkoły ponadgimnazjalnej lub studenta uczelni wyższej z terenu Warszawy.
3. Konkurs odbędzie się w formie pisemnej.
a) opracowane hasła należy wysyłać pocztą elektroniczną lub na Twitter :
§ 3
TEMATYKA KONKURSU
1. Hasła Konkursowe powinno zawierać do 140 znaków i być napisane w języku polskim.
2. Hasła Konkursowe ma zachęcać do przyjazdu do Warszawy obywatela Unii Europejskiej , pokazać piękno stolicy Polski.
3. Uczestnik może przesłać najwyżej dwie propozycje hasła.

§ 4
NAGRODY 
1. Nagroda w Konkursie przewidziana jest dla Uczestników, którzy w ramach swojej szkoły stworzą hasło, które zostanie zatwierdzone przez Kapitułę Konkursu.
2. Nagrodą w Konkursie jest wycieczka do Brukseli, zwiedzanie budynku Parlamentu Europejskiego.
3. Potwierdzenie otrzymania nagrody zostanie rozesłane drogą mailową do 14.11.2013 r.
4.Warunkiem otrzymania nagrody jest przesłanie na adres mailowy organizatora potwierdzenia uczestnictwa w wycieczce do 16.11.2013.

§ 5
NAGRODA SPECJALNA
1.Nagrodą specjalna przewidziana jest dla Uczestnika, który stworzy najlepszego hasło wśród nadesłanych prac.
2. Nagrodą specjalną jest Ipad Mini Apple 7.9 cal.
3. Potwierdzenie otrzymania nagrody specjalnej zostanie przesłane drogą mailową do 16.11.2013 r.
4. Nagroda zostanie przekazana 25.11.2013 r. w Brukseli, wręczy ją poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Kurski.

§ 6
DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika prawdziwych danych osobowych, tj.: w temacie maila należy wpisać numer szkoły lub nazwę uczelni, w treści: imię i nazwisko, klasę (lub semestr), nazwę szkoły (lub uczelni), adres domowy, numer telefonu kontaktowego.
2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża także zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestników. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagród.

§ 7
KAPITUŁA KONKURSU
1. W skład Kapituły wchodzą 2 osoby:
a) poseł do Parlamentu Europejskiego Jacek Kurski
b) przedstawiciel stowarzyszenia „Nasza Warszawa”

§ 8
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Organizator jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych oraz zmian specyfikacji nagrody.
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności Jacka Kurskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej (PRENUMERATA WWW.KURSKI.NET) i kliknij na pole "Submit". Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.kurski.eu będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną. Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności Jacka Kurskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.kurski.net zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Szukaj artykułu lub tekstu (wpisz szukaną frazę lub wyraz):