Komisja Europejska obiecuje wyrównanie dopłat rolniczych w odpowiedzi na interwencję europosłów Prawa i Sprawiedliwości.

W odpowiedzi na pytanie europosłów PiS, Komisja Europejska oficjalnie obiecała, że zajmie się problemem wyrównania dopłat rolniczych i zakończenia w ten sposób dalszej dyskryminacji rolników z nowych krajów członkowskich. Jeszcze rok temu Komisja Europejska twardo obstawała przy tym, że nowe kraje członkowskie po wszechczasy mają dostawać dopłaty rolnicze dwa, trzy razy mniejsze niż kraje stare. W 2008 roku podczas tzw. przeglądu średniookresowego Wspólnej Polityki Rolnej Komisja przedstawiła propozycje utrzymania maksymalnych kwot pomocy do rolnictwa z zachowaniem dotychczasowych różnic. Niesprawiedliwy system miał być „zabetonowany” na stałe.

Dziś Komisja oficjalnie uznaje, że system dystrybucji dopłat jest niesprawiedliwy i wymaga zmiany. Jeszcze nie wiadomo, jakie to będą zmiany, ale na pewno nastąpią i polscy rolnicy mogą mieć nadzieję na to, że nie będą w Unii dyskryminowani przez kolejne lata.

Teraz bardzo wiele zależy od polskiego rządu - czy będzie dość zdeterminowany, aby walczyć o polskich rolników. Na razie zdeterminowany nie jest i nawet nie wpisał spraw rolniczych do priorytetów polskiej prezydencji w 2011 roku.
Europosłowie PiS otworzyli drogę do sprawiedliwego wyrównania dopłat dla polskich rolników. Oby tylko rząd tego nie zmarnował.


Poniżej treść pytania europosłów PiS do Komisji i treść odpowiedzi z Komisji.

18 listopada 2009 r. E-5666/09
PYTANIE PISEMNE skierowali: Janusz Wojciechowski (ECR) , Adam Bielan (ECR) , Tadeusz Cymański (ECR) , Ryszard Czarnecki (ECR) , Marek Józef Gróbarczyk (ECR) , Paweł Robert Kowal (ECR) , Jacek Olgierd Kurski (ECR) , Marek Henryk Migalski (ECR) , Tomasz Piotr Poręba (ECR) , Mirosław Piotrowski (ECR) , Konrad Szymański (ECR) , Jacek Włosowicz (ECR) oraz Zbigniew Ziobro (ECR) do Komisji
Przedmiot: W sprawie rzeczywistego wyrównania poziomu dopłat bezpośrednich dla rolników w Unii Europejskiej.
W ramach przeglądu średniookresowego Wspólnej Polityki Rolnej w 2008 roku Parlament Europejski w raporcie Capoulasa-Santosa, zajął stanowisko sprzeciwiające się dyskryminacji nowych państw członkowskich w zakresie wielkości dopłat rolniczych i zakwestionował proponowane przez Komisję kwoty maksymalnych płatności na poszczególne kraje członkowskie po 2013 roku. W czasie debaty posłowie podkreślali, że kwoty proponowane dla nowych krajów członkowskich według przelicznika na 1 ha są dwu-, a nawet trzykrotnie niższe, niż dla starych krajów członkowskich.
1. Czy Komisja prowadzi w tej chwili prace nad określeniem na nowo maksymalnej wysokości dopłat bezpośrednich, w sposób niedyskryminujący nowe kraje członkowskie?
2. Czy Komisja uważa, że dotychczasowy system dopłat, uwarunkowany historycznie według wskaźników produkcyjnych, jest uzasadniony w sytuacji wprowadzenia systemu dopłat obszarowych oderwanych od poziomu produkcji?
3. Czy utrzymanie zróżnicowanego poziomu dopłat rolniczych jest do przyjęcia z punktu widzenia równości praw państw członkowskich i zasad konkurencji?

E-5666/2009 Odpowiedź udzielona przez komisarz Mariann Fischer Boel w imieniu Komisji:
Zgodnie z deklaracją złożoną w 2008 r. w ramach oceny funkcjonowania reformy wspólnej polityki rolnej (WPR) z 2003 r. Komisja zobowiązuje się gruntownie przeanalizować możliwości rozwoju systemu płatności bezpośrednich, w tym kwestię różnic w wysokości dopłat w poszczególnych krajach członkowskich.
Zagadnienie to zostało również dogłębnie przedyskutowane na nieformalnym spotkaniu ministrów rolnictwa i rybołówstwa w Brnie w czerwcu 2009 r.
Jeżeli chodzi o okres po roku 2013, Komisja rozważy i oceni różne scenariusze reformy systemu płatności bezpośrednich. Kwestia ujednolicenia poziomu dopłat we wszystkich państwach członkowskich oraz dostosowań zmierzających do harmonizacji poziomu wsparcia w odniesieniu do poszczególnych rolników będzie stanowiła istotną część tej oceny.
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności Jacka Kurskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej (PRENUMERATA WWW.KURSKI.NET) i kliknij na pole "Submit". Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.kurski.eu będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną. Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności Jacka Kurskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.kurski.net zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Szukaj artykułu lub tekstu (wpisz szukaną frazę lub wyraz):