Europosłowie PiS przeciw przyzwoleniu na „Polen raus”

W związku ze skandalicznym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego w Karlsruhe, który zaakceptował publiczne nawoływania partii NPD do wydalenia cudzoziemców (chodziło między innymi o akcje NPD przeciw Polakom w Saksonii) posłowie Prawa i Sprawiedliwości do Parlamentu Europejskiego wystosowali do Komisji Europejskiej interpelację.

Pytanie do Komisji Europejskiej w sprawie wezwania państw członkowskich do zapobiegania nawoływaniu do wypędzenia cudzoziemców.

Media w Europie szeroko informują o orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego Republiki Federalnej Niemiec w Karlsruhe, w myśl którego publiczne wezwania do usunięcia cudzoziemców np. hasło „Auslaender raus” nie naruszają godności człowieka i są zgodne z zasadą wolności słowa.

To orzeczenie było związane z wezwaniami neonazistowskiej partii NPD w Niemczech, odnoszącymi się do mieszkających w tym kraju Polaków. Nie chodzi jednak o narodowość cudzoziemców, ale o ogólną zasadę ich traktowania, która budzi najwyższy niepokój. Należy przypomnieć, że nazizm w Niemczech rozpoczynał się od haseł zbiorowego wypędzenia Żydów, a napisy „Jude raus” zawsze były i są słusznie uważane za antysemickie i nazistowskie.

Uważamy, że tolerancja zachowań, polegających na wzywaniu do zbiorowego wypędzenia cudzoziemców jakiejkolwiek narodowości jest w gruncie rzeczy przyzwoleniem na zachowania nazistowskie.

Należy przypomnieć, że zgodnie z art. 3 Traktatu o Unii Europejskiej Unia Europejska „...zwalcza wyłączenie społeczne i dyskryminację...” Z kolei art. 1 Karty Praw Podstawowych zapewnia godność i poszanowanie osoby ludzkiej, a w myśl art. 19 Karty Praw Podstawowych wydalenia zbiorowe są zakazane.

Pragniemy w związku z tym zapytać Komisję, czy zamierza wezwać państwa członkowskie do zapewnienia rzeczywistego poszanowania godności cudzoziemców oraz ukrócenia tolerancji dla zachowań nazistowskich, polegających na wzywaniu do zbiorowego wypędzenia cudzoziemców?

Orzeczenie Trybunały w Karlsruhe jest w gruncie rzeczy przyzwoleniem na zachowania nazistowskie. Nie możemy tego faktu pozostawić bez reakcji i oczekujemy, że Komisja zajmie stanowisko w tej sprawie. Komisja nie może komentować orzeczeń sądowych, ale może i powinna podjąć określone działania wobec państw członkowskich, które nie respektują zasad, na których opiera się Unia Europejska.
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności Jacka Kurskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej (PRENUMERATA WWW.KURSKI.NET) i kliknij na pole "Submit". Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.kurski.eu będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną. Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności Jacka Kurskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.kurski.net zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Szukaj artykułu lub tekstu (wpisz szukaną frazę lub wyraz):