Wystąpienie Jacka Kurskiego w Parlamencie Europejskim ws. Europejskiego Funduszu Społecznego (A7-0250/2012).

Europejski Fundusz Społeczny jest podstawowym instrumentem zwalczania bezrobocia i przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. W strefie euro stopa bezrobocia przekracza 10% natomiast w samej Hiszpanii przekracza już 26%. Dlatego należy sprzyjać działaniom na rzecz zwiększenia mobilności zarówno zawodowej jak i geograficznej obywateli Wspólnoty. Wszelkie regulacje dotyczące tego Europejskiego Funduszu Społecznego są ważne, również ze względu na fakt, że środki zeń pochodzące kierowane są do określonych grup ludzi a nie do instytucji. Dlatego bardzo ważne są wszelkie zmiany wspierające edukację, zwalczanie ubóstwa, zapobieganie powstawaniu niepewnych form zatrudnienia, aktywizację osób w wieku poprodukcyjnym. Fundusz działa również na rzecz zwiększenia integracji na rynku pracy osób, które znalazły się w niekorzystnej sytuacji finansowej. Istotne jest również stwarzanie sieci partnerów społecznych z głównym udziałem organizacji pozarządowych wspierających osoby wykluczone społecznie i bezrobotne. Stymulowanie zatrudnienia i sprzyjanie nowym miejscom pracy jest jednym z głównych czynników kreujących wzrost gospodarczy.
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności Jacka Kurskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej (PRENUMERATA WWW.KURSKI.NET) i kliknij na pole "Submit". Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.kurski.eu będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną. Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności Jacka Kurskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.kurski.net zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Szukaj artykułu lub tekstu (wpisz szukaną frazę lub wyraz):