Wystąpienie Jacka Kurskiego w Parlamencie Europejskim ws. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego a cel „Europejska współpraca terytorialna” (A7-0280/2013).

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest instrumentem wykorzystywany do zmniejszania dysproporcji pomiędzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej. Duże znaczenia mają działania i inwestycje w zakresie poprawy współpracy terytorialnej, zwłaszcza pomiędzy bogatszymi regionami a obszarami wiejskimi, wykluczonymi o bardzo wysokim wskaźniku bezrobocia. Współpraca terytorialna jest realizacja jednego z ważnych założeń polityki spójności dlatego konieczna jest poprawa integracji pomiędzy poszczególnymi podmiotami na szczeblu zarówno krajowym, regionalnym ale także wspólnotowym i polepszenie ich współpracy z obszarami przygranicznymi Unii Europejskiej. Wsparcie inicjatyw w ramach współpracy terytorialnej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jest realizacją dążeń większości instytucji na wszystkich trzech poziomach. Docenić należy również fakt, że pomoc Z EFRR przeznaczona współpracę terytorialną z obszarami państw trzecich wzmocni efektywność wydatkowania środków.
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności Jacka Kurskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej (PRENUMERATA WWW.KURSKI.NET) i kliknij na pole "Submit". Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.kurski.eu będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną. Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności Jacka Kurskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.kurski.net zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Szukaj artykułu lub tekstu (wpisz szukaną frazę lub wyraz):