Raport delegacji Parlamentu Europejskiego po wizycie na Ukrainie (04.02.2014).

Zobacz koniecznie - Jacek Kurski: wnioski dla polskiej polityki po misji PE na Ukrainie (31.01.2014).

/PROJEKT - 04.02.2014/
Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie sytuacji na Ukrainie (2014/2547(RSP)) B7‑0164/2014. 
Parlament Europejski,
– uwzględniając swoje wcześniejsze rezolucje w sprawie szczytu w Wilnie i sytuacji na Ukrainie,
– uwzględniając art. 110 ust. 2 Regulaminu,
A. mając na uwadze, ze pokojowe protesty, które rozpoczęły się w listopadzie 2013 r., przekształciły się w masowy zryw przeciwko władzom;
B. mając na uwadze, że w starciach śmierć poniosło co najmniej 5 osób, a przynajmniej 2 000 zostało rannych;
C. mając na uwadze, że poza Kijowem protesty, aresztowania i przemoc miały miejsce również w innych miastach, a nad dziesięcioma ośrodkami administracji lokalnej kontrolę przejęli protestujący;
D. mając na uwadze, ze ukraińska opozycja wystosowała apel do przywódców państw Zachodu o wsparcie demonstrantów;
E. mając na uwadze, że Parlament Europejski wysłał do Kijowa delegację w celu oceny sytuacji oraz próby znalezienia pokojowego rozwiązania konfliktu;

1. składa kondolencje rodzinom ofiar starć;
2. wyraża pełną solidarność z narodem ukraińskim i zdecydowanie potępia brutalne represje wobec pokojowych demonstrantów, działaczy i dziennikarzy;
3. wyraża pełną solidarność z demonstrantami na Ukrainie; wzywa ukraińskie władze do pełnego poszanowania praw obywatelskich i podstawowej wolności zgromadzeń i pokojowych protestów; zdecydowanie potępia brutalne użycie siły wobec pokojowych demonstrantów i podkreśla konieczność bezzwłocznego przeprowadzenia skutecznego i niezależnego śledztwa oraz ukarania osób odpowiedzialnych; wzywa do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia pokojowych demonstrantów;
4. z zadowoleniem przyjmuje podjętą przez ukraiński parlament decyzję o uchyleniu prawa zakazującego protestów;
5. uważa, że środki przedsięwzięte przez Unię Europejską powinny wywierać presję na rząd Ukrainy, aby przeprowadził on demokratyczne i uczciwe wybory prezydenckie;
6. wyraża przekonanie, że Ukraińcy sami powinni zadecydować, w jakim kierunku ma iść i rozwijać się ich kraj;
7. wyraża zaniepokojenie z powodu rosnącego wpływu i wywierania kontroli na Euromajdan przez krańcowo nacjonalistyczną i szowinistyczną partię Ogólnoukraińskie Zjednoczenie Swoboda i jej lidera Ołeha Tiahnyboka; partia ta nigdy nie zdystansowała się do historycznej spuścizny Ukraińskiej Powstańczej Armii odpowiedzialnej za masowe mordy na Polakach, Żydach, Czechach, Słowakach, Węgrach, Armeńczykach w latach 1943−1947;
8. uważa, że platforma polityczna Ogólnoukraińskiego Zjednoczenia Swoboda stoi w sprzeczności z podstawową wartością europejską, jaka jest poszanowanie człowieka bez względu na narodowość i wyznanie;
9. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji, Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich.
Szanowny Internauto, jeżeli chcesz być informowany na bieżąco o działalności Jacka Kurskiego, wpisz swój adres Email w okno poniżej (PRENUMERATA WWW.KURSKI.NET) i kliknij na pole "Submit". Twój adres Email zostanie dodany do bazy kontaktów i przy każdej opublikowanej nowej informacji na stronie www.kurski.eu będziesz otrzymywał wiadomość drogą elektroniczną. Twój adres Email będzie przechowywany w bazie kontaktów wyłącznie do celów przesyłania informacji dotyczących aktywności Jacka Kurskiego. Podając swój adres Email wyrażasz zgodę na przesyłanie informacji drogą elektroniczną przez serwis www.kurski.net zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

Szukaj artykułu lub tekstu (wpisz szukaną frazę lub wyraz):